Het USKO heeft twee vertrouwenscontactpersonen die een luisterend oor kunnen bieden als je te maken hebt met zaken als seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, discriminatie, agressie en geweld, je eigen psychisch welzijn of andere persoonlijke/vertrouwelijke zaken. Een van de VCPs zit altijd in het bestuur en de ander is een regulier lid.

De VCPs kunnen je vervolgens advies geven over eventuele vervolgstappen die je kan doen, zoals het opzetten van een klachtenprocedure. De regie ligt echter altijd bij jou. Wat je vertelt aan een vertrouwenscontactpersoon is strikt vertrouwelijk en er wordt geen actie ondernomen tenzij jij daarvoor kiest.

De vertrouwenscontactpersoon van het USKO zijn:

Carmijn Meulenbroek – vcpusko@gmail.com

Website by Webroots

Analytics by Conversios