Privacyverklaring

Het Utrechts Studenten Koor en Orkest verzamelt gegevens van haar leden, Donateurs en partners. Deze gegevens worden verwerkt in e-Boekhouden, de administratieve applicatie van de Stichting. Dit gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Het USKO verwerkt persoonsgegevens om haar leden op de hoogte te houden van alles wat er binnen het USKO gebeurt: zo ontvangen leden weekmails met het repetitieschema, uitnodigingen voor USKO-activiteiten of mededelingen over de halfjaarlijkse contribuantenvergadering. Kortom: gegevens worden verzameld om er voor te zorgen dat het lidmaatschap van het USKO efficiënt beoefend kan worden. Voor Donateurs van het USKO geldt hetzelfde: de gegevens die worden verzameld zijn beperkt en dienen ertoe om de donateursschap daadwerkelijk tot stand te laten komen.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkenen. Het USKO deelt de gegevens van haar leden slechts, wanneer nodig, met haar commissies en niet met derden. De gegevens van Donateurs en partners worden strikt geheimgehouden. De bewaringstermijn voor deze gegevens verschilt per categorie: leden kunnen bij uitschrijving aangeven dat hun gegevens behouden mogen worden. Als dit niet gebeurt worden de gegevens bij uitschrijving verwijderd. Voor Donateurs geldt dat de gegevens bij uitschrijving automatisch verwijderd zullen worden.

Eenieder wiens gegevens door het USKO worden verwerkt heeft bepaalde rechten. Deze rechten zijn te vinden in Afdeling 2, 3 en 4 van de Avg. Zo hebben betrokkenen het recht op informatie over de verwerkingen; dit kan men verkrijgen door bijvoorbeeld ons Register van Verwerkingsactiviteit aan te vragen. In dit Register staat ook hoe de verwerkte gegevens worden beschermd. Ook hebben betrokkenen het recht op inzage in hun gegevens. Gegevens kunnen gerectificeerd worden indien zij niet kloppen en betrokkenen hebben het ‘het recht om vergeten te worden’. Verdere rechten zijn te vinden in de bovenstaande afdelingen van de Avg. Daarnaast bestaat het recht om de toestemming die is gegeven voor het verwerken van de gegevens te allen tijde in te trekken. Wanneer gedaan wordt door een USKO-lid of USKO-Donateur betreft betekent dit ook een definitieve uitschrijving als lid of als Donateur aangezien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is in deze gevallen.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw gegevens dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het USKO-bestuur is de eindverantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. U kunt het bestuur bereiken via usko@usko.nl of via 030-2538785.

Wat zijn cookies?

Veel websites die u bekijkt, slaan kleine tekstbestandjes op uw computer op. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestandjes noemen we ‘cookies’.

Wat doen cookies?

Er zijn 3 typen cookies:

  1. Noodzakelijke cookies
    Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat u van een bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website ‘onthouden’ door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen.
  2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik
    Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.
  3. Cookies van websites van derden
    Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook, of de mogelijkheid om iets door te twitteren. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Geen persoonsgegevens

Cookies die wij gebruiken op usko.nl bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om u te identificeren. Daarvoor zou bijkomende informatie nodig zijn: bijvoorbeeld een combinatie van cookies van type 3 met uw inloggegevens voor websites van derden (die inloggegevens zijn vaak wél te herleiden tot uw persoon). Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.

Hebt u bezwaar tegen cookies?

Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op veiliginternetten.nl.
Voor professionals: Nationaal Cyber Security Centrum.

Welke cookies plaatst usko.nl?

Hieronder ziet u welke cookies usko.nl plaatst.

De volgende cookies worden gebruikt om uw cookievoorkeur vast te leggen:

Naam Geldigheid Doel
catAccCookies 1 maand Onthoudt of u cookies accepteert of niet.
Google Analytics 2 jaar Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.
WordPress 2 jaar Dit cookie is noodzakelijk en wordt gebruikt voor het inloggen op usko.nl

 

Website by Webroots

Analytics by Conversios