Het bestuur

 

Foto van het negenenzeventigste bestuur
Het 79e bestuur van het USKO bestaat uit (v.l.n.r.): Jelger van Haskera (Orkestcoördinator), Heleen van der Bruggen (Acquisiteur), Folkert Muntz (Ab Actis), Leonie Giltaij (Praeses), Emma van Baaren (Fiscus) en Anna Goedhart (Koorcommissaris). In de handen van onze Praeses kunt u de mascotte van het USKO zien, Basje.

 

Het USKO heeft een zeskoppig bestuur dat samen de stichting een jaar draaiende houdt. Ieder jaar in september treedt een nieuw bestuur aan. Zij nemen plaats op de KOSMU-kamer op de tweede verdieping van Parnassos waar zij de concerten organiseren,  de stichting financieel gezond houden, ledenactiviteiten organiseren en plannen maken voor het beroemde Bachkamp. Elk bestuurslid heeft hierin een eigen taak.

De Praeses is de eindverantwoordelijke en het gezicht van het USKO. Daarmee is de Praeses aanspreekpunt voor solisten, de dirigent en de Universiteit Utrecht, maakt de draaiboeken, regelt concertlocaties en is de verbindende factor binnen het bestuur. De Ab Actis is hoofd van de promotie en publiciteit van het USKO, houdt contact met andere verenigingen en verzorgt de programmaboekjes en de nieuwsbrief. De Fiscus is verantwoordelijk voor de financiën van het USKO. Hieronder valt het maken van begrotingen en afrekeningen, het bestuur behoeden voor financiële missers en het wekelijks boekhouden. De Acquisiteur onderhoudt contact met de USKO-vrienden, vraagt fondsen aan en is verantwoordelijk voor de kaartverkoop. De Koorcommissaris is de steun en toeverlaat van elk koorlid en zet wekelijks de limonade en stoelen klaar. De Orkestcoördinator zorgt dat de bezetting van het orkest rond is, neemt samen met de aanvoerders en dirigent nieuwe orkestleden aan en regelt de (ver)huur van instrumenten.

Vorige USKO-besturen terug tot 1993.

De commissies

Het USKO wordt door het bestuur geleid, maar door commissies gedragen. Hieronder de presentatie van de rijkdom aan samenwerkingsverbanden binnen het USKO.

De Reiscommissie 

Elk jaar gaat het USKO met een van de drie grote werken van J.S. Bach op tournee. De Reiscommssie kiest samen een bestemming voor de tournee, organiseren daar vier concerten en regelen slaapplaatsen, vervoer en maaltijden. De vorige tournee ging op een zeiltocht langs de waddeneilanden.

De Werving-en introductiecommissie

De WIC werft nieuwe leden voor het koor en het orkest en organiseert activiteiten voor nieuwe en oude leden. Elk jaar organiseren zij het introductiekamp voor de nieuwe leden. Gedurende het jaar organiseren ze ook allerlei andere activiteiten, zoals een picknick en spelletjesavonden.

De Commissie maatschappelijke betrokkenheid

De RelevanCie nodigt minderbedeelden uit voor concerten, geeft optredens in zorginstellingen en doceert op basisscholen en middelbare scholen over klassieke muziek. De programma’s bestaan uit eigen  composities van Uskieten en worden gedirigeerd door een koor-of orkestlid.

De Barcommissie

De Barco organiseert na elk concert een feest voor alle Uskieten. Op Bachkamp zijn zij de trotste verzorgers van de dagelijkse baravond met persoonlijke cocktails en feestmuziek.

De Sponsorcommissie

De Sponcie is voor het USKO op zoek naar sponsoren om minder fondsengeld nodig te hebben en meer met bedrijven samen te werken.

De Internetcommissie

De Intercom is verantwoordelijk voor de website van het USKO. Zij zorgt dat deze up to date blijft en verhelpt eventuele storingen.

De Kascommissie

De Fiscom is de enige commissie van het USKO waarin je niet zomaar plaats kunt nemen: alleen oud-Fisci of oud-Acquisiteurs kunnen lid worden van deze commissie. De Fiscom houdt toezicht op het financiële beleid van het USKO en controleert begrotingen en afrekeningen van bestuur en commissies.

De Meezing-Matthäus-commissie

De MeMaCo, ofwel de Meezing-Matthäus-Commissie, is een commissie die eens in de drie jaar wordt gevormd en de Meezing-Matthäus organiseert. Tijdens de vorige editie werd de gehele passie uitgevoerd door zo’n 600 koorleden. Dit jaar zal er geen Meezing-Matthäus zijn, maar volgend jaar wel een heuse Meezing-Johannes! In 2024 zal de Johannes-Passion namelijk 300 jaar oud zijn.

De Filmcommissie

De Filmco zorgt ervoor dat er beeldmateriaal gemaakt en bewerkt wordt van allerlei dingen rondom het USKO. Zo regelt de commissie er bijvoorbeeld voor dat er op elk kamp en elke tournee van alles op film wordt vastgelegd, om daarna van al dit beeld een leuke film te maken. Daarnaast maakt de Filmco ook regelmatig video’s om bezoekers naar de concerten te trekken, of nieuwe leden te werven.

De Lustrumcommissie

De LuCo wordt iedere vijf jaar gevormd om lustrumactiviteiten te organiseren en de Almanak te maken in het lustrumjaar. Hieronder vallen onder andere een biercantus en een gala. Het volgende lustrum zal plaatsvinden in 2025.

De Publiciteitscommissie

De PressCie zorgt voor de publiciteit rondom de concerten met het ontwerpen en verspreiden van posters en flyers, het opstellen van persberichten en benaderen van media en het organiseren van flashmobs.

De Programmacommissie

De Proco besluit over wat het USKO gaat spelen. De dirigent, concertmeester en een bestuurslid (doorgaans de orkestcoördinator) hebben hierin standaard zitting.

De Voetbalcommissie

De VoetCie zet sporten met het USKO op de kaart. Om zoveel mogelijk leden mee te laten doen aan de jaarlijkse Interorkestrale Voetbaldag organiseert de commissie diverse trainingen en toernooien. Zo enthousiasmeert zij de Uskieten voor sportieve activiteiten.

De Archiefcommissie

De ArCo (of Archiefcommissie) is de commissie die het archief van het USKO, momenteel gevestigd in de kelder van een universiteitsgebouw aan de Bijlhouwerstraat, beheert. Alles wat er over het USKO te lezen valt in kranten en tijdschriften en alles wat het USKO zelf publiceert, van programmaboekjes tot sokken voor het 75-jarige USKO-bestaan, wordt opgeslagen in het archief. De ArCo streeft ernaar het fysieke archief op de lange termijn te digitaliseren, zodat het in de toekomst toegankelijk wordt voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het USKO.

De Sjouwcommissie

De leden van de Sjouwcommissie zijn de enigen die écht weten hoe het podium in elkaar gezet moet worden, zij maken zichzelf mede hierdoor onmisbaar bij elk concert. De Sjouwco helpt het bestuur tijdens concertdagen en Bachkamp met het sjouwen van grote instrumenten, podiumdelen en lampen.

De Kookcommissie

De Kookcommissie kookt bij elk concert voor het bestuur, de dirigent, de solisten, de sjouwcommissie en zichzelf natuurlijk. Deze commissie bestaat uit enthousiaste leden die niet alleen een voorliefde voor muziek, maar ook voor eten hebben.

De Basjusredactie

De BasjUSKOerier (afgekort Basjus, vernoemd naar mascotte Basje de Beer) is in november 1969 in het leven geroepen als vehikel voor het bestuur om belangrijke informatie omtrent concerten en evenementen naar de leden te zenden. Tegenwoordig heeft de Basjus zijn eigen redactie die leden verbinden met grappige en ontroerende verhalen. Verder verzorgt de Basjusredactie ieder jaar het Smoelenboekje, dat op Bachkamp uitgedeeld wordt.

De Programmainformatiecommissie

De Pico informeert de Uskieten en het concertpubliek over de stukken die het USKO uitvoert. Ook schrijven ze boekjes met achtergrondinformatie. Neem een kijkje bij de Picoboekjes.

 

 

Concert Altrecht 2019 met de RelevanCie
Voetbaltraining 2019 met de VoetCie
WIC in actie 2022
De Sjouwcommissie 2022
MeezingMatthäus 2019 van de MemaCo
Biercantus 2018 door de Barco

Website by Webroots

Analytics by Conversios