Het 76ste bestuur van het USKO bestaat uit Lukas Mulder (Praeses), Mattijs de Haas (Ab Actis), Mireia Martínez i Sellarès (Fiscus), Lies van Wijk (Acquisiteur), Joshua Wensink (Koorcommissaris) en Anouk Boon (Orkestcoördinator).

Het bestuur

Het USKO heeft een zeskoppig bestuur dat samen de stichting een jaar draaiende houdt. Ieder jaar in september treedt een nieuw bestuur aan. Zij nemen plaats op de KOSMU-kamer op de tweede verdieping van Parnassos waar zij de concerten organiseren,  de stichting financieel gezond houden, ledenactiviteiten organiseren en plannen maken voor het beroemde Bachkamp. Elk bestuurslid heeft hierin een eigen taak.

De Praeses is de eindverantwoordelijke en het gezicht van het USKO. Daarmee is de Praeses aanspreekpunt voor solisten, de dirigent en de universiteit Utrecht, maakt de draaiboeken, regelt concertlocaties en is de verbindende factor binnen het bestuur. De Ab Actis is hoofd van de promotie en publiciteit van het USKO, houdt contact met andere verenigingen en verzorgt de programmaboekjes en de nieuwsbrief. De Fiscus is verantwoordelijk voor de financiën van het USKO. Hieronder valt het maken van begrotingen en afrekeningen, het bestuur behoeden voor financiële missers en het wekelijks boekhouden. De Acquisiteur onderhoudt contact met de USKO-vrienden, vraagt fondsen aan en is verantwoordelijk voor de kaartverkoop. De Koorcommissaris is de steun-en toeverlaat van elk koorlid en zet wekelijks de limonade en stoelen klaar. De Orkestcoördinator zorgt dat de bezetting van het orkest rond is, neemt samen met de concertmeester en dirigent auditanten aan en regelt de verhuur van instrumenten.

De commissies

Het USKO wordt door het bestuur geleid maar door commissies gedragen. Hieronder de presentatie van de rijkdom aan samenwerkingsverbanden binnen het USKO.

De Reiscommissie 

Elk jaar gaat het USKO met een van de drie grote werken van J.S. Bach op tournee. De Reiscommssie kiest samen een bestemming voor de tournee, organiseren daar vier concerten en regelen slaapplaatsen, vervoer en maaltijden. De vorige tournee ging naar Denemarken en Zweden. 

De Werving-en introductiecommissie

De WIC werft nieuwe leden voor het koor en het orkest en organiseert activiteiten voor nieuwe en oude leden. Elk jaar organiseren zij het introductiekamp voor de nieuwe leden. Gedurende het jaar organiseren ze ook allerlei andere activiteiten, zoals een karaokeavond en spelletjesavonden.

De Commissie maatschappelijke betrokkenheid

De RelevanCie nodigt minderbedeelden uit voor concerten, geeft optredens in zorginstellingen en doceert op basisscholen en middelbare scholen over klassieke muziek. De programma’s bestaan uit eigen  composities van Uskieten en worden gedirigeerd door een koor-of orkestlid.

De Barcommissie

De Barco organiseert na elk concert een feest voor alle Uskieten. Op Bachkamp zijn zij de trotste verzorgers van de dagelijkse baravond met persoonlijke cocktails en feestmuziek.

De Sponsorcommissie

De Sponcie is voor het USKO op zoek naar sponsoren om minder fondsengeld nodig te hebben en meer met bedrijven samen te werken.

De Internetcommissie

De Intercom is verantwoordelijk voor de website van het USKO. Zij zorgt dat deze up to date blijft en verhelpt eventuele storingen.

De Kascommissie

De Fiscom is de enige commissie van het USKO waarin je niet zomaar plaats kunt nemen: alleen oud-Fisci of oud-Acquisiteurs kunnen lid worden van deze commissie. De Fiscom houdt toezicht op het financiële beleid van het USKO en controleert begrotingen en afrekeningen van bestuur en commissies.

De Meezing Matthäus-commissie

De MeMaCo, ofwel de Meezing-MatthäusCommissie, is een commissie die eens in de drie jaar wordt gevormd en de Meezing-Matthäus organiseert. Tijdens de vorige editie werd de gehele passie uitgevoerd door zo’n 600 koorleden.

De Orgelcommissie

De Orgelcommissie houdt zich bezig met de aanschaf van het nieuwe kistorgel voor het USKO. Het orgel dat we nu in gebruik hebben is aan vervanging toe.

De Zeilcommissie

De Zeilco organiseert elk jaar in de zomervakantie een superleuk zeilweekend voor het USKO! Met verschillende gehuurde zeilboten wordt er een weekend gevaren in het Friese merengebied, waar de commissieleden optreden als schipper van een boot.

In de zomer van 2019 was de Zeilco met maar liefst 5 boten en 22 Uskieten op pad!

De Lustrumcommissie

De LuCo heeft zich gevormd om lustrumactiviteiten te organiseren en de Almanak te maken in ons Lustrumjaar 2020. Komend jaar organiseren zijn onder andere een biercantus, een lustrumweekend met reünistenvereniging R-USKO en een gala!

De Operacie

De Operacie verzorgt ludieke acties om de lustrumopera ‘Cavalleria Rusticana’ te promoten die het USKO in juni 2020 zal opvoeren op een nog geheime locatie!

De Publiciteitscommissie

De Presscie zorgt voor de publiciteit rondom de concerten met het ontwerpen en verspreiden van posters en flyers, het opstellen van persberichten en benaderen van media en het organiseren van flashmobs.

De Programmacommissie

De Proco besluit over wat het USKO gaat spelen. De dirigent, concertmeester en een bestuurslid (doorgaans de orkestcoördinator) hebben hierin standaard zitting.

De Voetbalcommissie

De VoetCie zet sporten met het USKO op de kaart. Om zoveel mogelijk leden mee te laten doen aan de jaarlijkse Interorkestrale Voetbaldag organiseert de commissie diverse trainingen en toernooien. Zo enthousiasmeert zij de Uskieten voor sportieve activiteiten.

De Archiefcommissie

De Arco zorgt ervoor dat het archief van het USKO goedbewaard blijft en dat alles wat er over het USKO te lezen valt in kranten en tijdschriften en alles wat het USKO zelf publiceert bewaard blijft. Het archief van het USKO is inmiddels zo erg uitgedijd dat het een plekje heeft gekregen in het archief van de Universiteit Utrecht op de Uithof. Momenteel bestaat de Arco alleen uit leden van het Reünisten-USKO.

De Sjouwcommissie

De leden van de Sjouwcommissie zijn de enigen die écht weten hoe het podium in elkaar gezet moet worden, zij maken zichzelf mede hierdoor onmisbaar bij elk concert. De Sjouwco helpt het bestuur tijdens concertdagen en Bachkamp met het sjouwen van grote instrumenten, podiumdelen en lampen.

De Kookcommissie

De Kookcommissie kookt bij elk concert voor het bestuur, de dirigent, de solisten, de sjouwcommissie en zichzelf natuurlijk. Deze commissie bestaat uit enthousiaste leden die niet alleen een voorliefde voor muziek, maar ook voor eten hebben.

De Basjusredactie

De BasjUSKOerier (afgekort Basjus, vernoemd naar mascotte Basje de Beer) is in november 1969 in het leven geroepen als vehikel voor het bestuur om belangrijke informatie omtrent concerten en evenementen naar de leden te zenden. Tegenwoordig heeft de Basjus zijn eigen redactie die leden verbinden met grappige en ontroerende verhalen.

De Programmainformatiecommissie

De Pico informeert de Uskieten over de stukken die het USKO uitvoert. Ook schrijven ze boekjes met achtergrondinformatie. Neem een kijkje bij de Picoboekjes: Puccini en Verdi (programma zomer 2019), Jacob, Elgar, Vaughan Williams (programma najaar 2018), Tsjajkovski, Moessorgski en Tanejev (programma voorjaar 2018) en Verdi (najaar 2017).

Vorige USKO-besturen terug tot 1998.

 

 

Concert Altrecht 2019 met de RelevanCie

Voetbaltraining 2019 met de VoetCie

WIC in actie 2018

De Sjouwcommissie 2019

MeezingMatthäus 2019 van de MemaCo

Biercantus 2018 door de Barco

Website by Webroots