Het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO) is met circa 150 studenten een van de grootste studentenmuziekgezelschappen van Nederland en staat onder leiding van Gilles Michels. Het USKO biedt studenten een unieke plek om hun liefde voor klassieke muziek op een gedreven en enthousiaste manier (verder) te ontwikkelen.

Centraal hierin staat de muziek van Bach. Jaarlijks voert het USKO, in een driejarige cyclus, één van diens grootste werken uit: de Matthäus-Passion, de Johannes-Passion of de Hohe Messe. Deze cyclus vormt de eeuwigdurende hartslag van chiefessays.net het USKO en is een van de meest onwrikbare tradities.
Naast het Bachproject, voert het USKO jaarlijks nog twee andere programma's uit, waarbij muziek uit allerlei verschillende perioden de revue passeren. Op die manier maken studenten kennis met de grote, bekende, maar ook met de kleinere en minder bekende werken uit de wereld van de klassieke muziek. Grote symfonische werken, alsook werken voor a-capellakoor, worden hierbij niet geschuwd.

Het USKO is toegankelijk voor iedereen, temeer omdat er voor het koor geen audities zijn; om lid te worden van het orkest dient wel een auditie te worden afgelegd. Het USKO is mede hierdoor een zeer gevarieerde studentenverenging, waarin jonge mensen van verschillende komaf en met verschillende interesses samen gepassioneerd muziek maken.
Dat gebeurt niet alleen wekelijks tijdens de repetities in Parnassos (het orkest op de woensdagavond en het koor op donderdagavond), maandelijks tijdens de tutti-repetities (waarbij het koor en orkest samen repeteren) of tijdens repetitiedagen. Elk jaar gaat het USKO in de eerste week van januari op Bachkamp, een week lang repeteren aan het Bachwerk dat voor dat jaar op het programma staat. Tevens gaat het USKO jaarlijks, met datzelfde Bachwerk, op een buitenlandse tournee.

 

Maar het USKO is meer dan alleen een muziekverenging, want ook gezelligheid speelt een zeer belangrijke rol. Het USKO organiseert ledenweekenden, feesten, een gala, een open podium etc. Om nog maar te zwijgen van de wekelijkse baravonden na de repetities, het Bachkamp en de tournee, waarin gezelligheid een onmisbare plek innemen. Gezelligheid en passie voor muziek gaan bij het USKO hand in hand en weten elkaar op een hoog niveau te houden.Op 5 oktober 1945 vond de eerste officiële USKO-repetitie plaats en was de oprichting door Hans Brandts Buys een feit. Deze eerste dirigent wilde met het oprichten van een muziekvereniging het gevoel van eenheid en verbroedering, dat onder Utrechtse studenten tijdens de Tweede Wereldoorlog was ontstaan, behouden. Het USKO moest een plaats zijn waar iedereen ongeacht zijn politieke, maatschappelijke of religieuze voorkeur welkom zou zijn.

Brandts Buys had een enorme liefde en bewondering voor de werken van Johann Sebastian Bach en hij vond Bachs muziek dan ook het perfecte middel om de verbroedering mogelijk te maken.Langzaam maar zeker groeide het USKO uit tot het belangrijkste Utrechtse studentenmuziekgezelschap. Omdat het USKO in de jaren ’50 en ’60 de enige plaats was waar iedereen terecht kon om muziek te maken, bleven de ledenaantallen stijgen tot het nauwelijks te hanteren aantal van 452 in 1986. Dit probleem loste zichzelf op door de komst van andere studentenmuziekgezelschappen met narrative essay outline format andere bezetting en repertoire. Het USKO heeft vaker te kampen gehad met uit de pan rijzende ledenaantallen, maar kent nu een redelijk stabiel aantal van zo’n 130 leden. Vanaf 1947 werd als doel gesteld drie programma’s per jaar uit te voeren. Een najaarsconcert in december, het diesconcert in maart en een zomerconcert in juni.

En zo is het USKO al meer dan 70 jaar lang dé plek in Utrecht waar studenten uit allerlei verschillende hoeken, verbonden door muziek, zich thuis voelen. En terwijl de vereniging ieder jaar verjaart, blijven de studenten komen en gaan en houden ze het USKO jong en vernieuwend. Maar het gezicht van het USKO blijft hetzelfde: met passie samen musiceren op het hoogst haalbare niveau. Eén in muziek!

Website by Webroots