Kerndoelen

Het USKO beoogt een stichting te zijn die haar deuren open zet voor elke student die passie heeft voor muziek en binnen dat kader streeft naar een zo goed mogelijk resultaat. Het USKO wil zodoende haar positie van kwalitatief goed amateurgezelschap blijven handhaven.

Studenten maken bij het USKO kennis met een breed scala aan klassieke muziek, van barok tot modern. De stichting draagt zodoende bij aan de culturele vorming van jonge, ambitieuze studenten en geeft hen de mogelijkheid zich breder te ontwikkelen.

Op artistiek niveau biedt het USKO jonge mensen enerzijds een uitdagend muzikaal klimaat waarbinnen zij een hoger niveau kunnen bereiken en anderzijds een podium voor solisten en meer getalenteerde eigen leden.

Tot slot biedt het USKO studenten een plek om andere mensen te ontmoeten en ervaring op laten doen met organiseren door plaats te nemen in een commissie, dan wel bestuur.

Concrete doelen

Om bovenstaand te bereiken, beoogt het USKO drie muzikale programma’s per collegejaar te verzorgen en tevens per programma minimaal twee concerten te geven. Concerten dienen aantrekkelijk te zijn en de stichting gaat uit van ongeveer 400 bezoekers per concert. Ter voorbereiding op de concerten organiseert het USKO wekelijkse repetities, een aantal repetitiedagen per jaar en een jaarlijkse repetitieweek. De muzikale programma’s moeten uitdagend en afwisselend zijn.

Het bestuur van de stichting dient zich te houden aan de Bach-traditie van hetUSKO, een driejarige cyclus van Bach’s grootste werken die elke eerste week van januari tijdens het zogeheten Bachkamp worden voorbereid. Tevens organiseert het USKO jaarlijks een tournee, waarmee met het Bachwerk van dat jaar een buitenlandse bestemming wordt aangedaan voor het geven van enkele concerten. 
Voor stabiliteit en continuïteit moet worden gezorgd door middel van het in stand houden van het ledenaantal. Daardoor blijft de bezetting stabiel en blijft muzikale continuïteit eerder gewaarborgd.

Naast dit alles, organiseert het USKO overige ledenactiviteiten, die dan wel bijdragen aan het muzikale aspect, dan wel zorgen voor een sociaal sterkte stichting.

Lees verder

Website by Webroots

Analytics by Conversios