Auditiemateriaal:

Op de orkestauditie willen we graag 3 dingen horen:

  • Een (deel van) een voordrachtstuk
  • Een etude
  • Fragmenten uit het komende programma: hierover volgt later meer informatie

De deadline voor inschrijving voor de audities van komend programma is 19 september. De audities vinden plaats op zaterdag 21 september (in overleg is een ander moment mogelijk).

Website by Webroots