Auditiemateriaal:

Op de orkestauditie willen we graag 3 dingen horen:

  • Een (deel van) een voordrachtstuk
  • Een etude
  • Fragmenten uit het komende programma: hierover volgt later meer informatie

Website by Webroots

Analytics by Conversios