74e bestuur | Utrechts Studenten Koor & Orkest

 Het 74e bestuur van het Utrechts Studenten Koor en Orkest

Madeleine Roelfsema – Praeses
Claire van Woudenbergh – Ab Actis
Werre Timmer – Fiscus
Rinske van den Heuvel – Acquisiteur
Fons Martens – Koorcommissaris
Dorien de Gier – Orkestcoördinator

Het USKO heeft een zeskoppig bestuur dat samen de stichting een jaar draaiende houdt. Ieder jaar in september treedt er een nieuw bestuur aan. Op de tweede verdieping van Parnassos deelt het USKO een bestuurskamer met de andere studentenmuziekgezelschappen van Utrecht. Elke week vergadert het bestuur en elk bestuurslid heeft minstens één keer per week een dag kamerdienst. Het bestuur regelt alle concerten in Nederland. Daarnaast organiseert het in januari het jaarlijkse Bachkamp en andere het ledenactiviteiten. Er zijn zes bestuursfuncties:

Praeses ([email protected])

De Praeses is eindverantwoordelijk voor het bestuur. De Praeses is degene die aangesproken kan worden op alles wat het bestuur uitvoert. Ook is de Praeses naar externen het gezicht van het USKO. Als Praeses bij het USKO ben je voornamelijk verantwoordelijk voor het organiseren van de concerten; locaties regelen, solisten contracteren en draaiboeken maken. Verder is de Praeses degene die het overzicht heeft van alles wat er binnen het bestuur gebeurt en contact houdt met de Universiteit, de dirigent, de solisten en natuurlijk de leden.

Ab Actis ([email protected])

De Ab Actis is ‘vooral verantwoordelijk voor het verwerken van de post en het notuleren tijdens bestuursvergaderingen en andere overleggen. De Ab Actis onderhoudt verder contact met andere verenigingen. Ten tijde van de concerten schrijft de Ab Actis de uitnodigingen en verzorgt hij/zij de programmaboekjes. Daarnaast houdt de Ab Actis het overzicht over de promotie en publiciteit en coördineert dit samen met de Presscie.

Fiscus ([email protected])

De Fiscus is verantwoordelijk voor alle financiële zaken. De Fiscus zorgt ervoor dat leden de contributie betalen, betaalt facturen en kijkt of de leuke activiteiten financieel haalbaar zijn. Naast het wekelijkse boekhouden verzamelt de Fiscus ook informatie van de andere bestuursleden om begrotingen te maken. Verder is de toestemming van de Fiscus nodig voor alle handelingen die financiële gevolgen hebben, zodat er geen onverwachte of onnodige kosten ontstaan. Binnen het bestuur werkt de Fiscus vaak nauw samen met de Acquisiteur.

Acquisiteur ([email protected])

De Acquisiteur houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met geld van anderen dat bij het USKO terechtkomt. Hieronder vallen onder andere fondsen en Vriendenbijdragen. Het aanvragen van fondsen gebeurt ieder project opnieuw, zodat er meer geld beschikbaar is en het USKO concerten kan geven op mooie locaties. De Acquisiteur is verder ook verantwoordelijk voor de kaartverkoop. De USKO-Vrienden worden door de Acquisiteur per brief op de hoogte gehouden van de komende concerten. Verder ben je als Acquisiteur de steun en toeverlaat van de Fiscus.

Koorcommissaris ([email protected])

De Koorcommissaris is verantwoordelijk voor de bezetting van het koor. Dat houdt in: het bijhouden van de absenties, het aannemen van nieuwe koorleden en op zoek gaan naar nieuwe leden bij een eventueel tekort. Daarnaast functioneert de Koorcommissaris als eerste aanspreekpunt voor koorleden. Tijdens een repetitie doet de Koorcommissaris de bestuursmededelingen en zet hij/zij de limonade en de thee neer voor de leden.
‘Achter de schermen’ zorgt de Koorcommissaris – samen met de Orkestcoördinator – voor de bladmuziek en voor de koorledenadministratie.

Orkestcoördinator ([email protected])

De Orkestcoördinator is verantwoordelijk voor de bezetting van het orkest, regelt invallers en de bladmuziek en gaat over de instrumentenverhuur. Het USKO heeft enkele instrumenten in haar bezit, zoals een altviool, een contrabas en barokpauken. De Orkestcoördinator regelt het verhuur en onderhoud van deze instrumenten. Aangezien we elk jaar op zoek zijn naar nieuwe orkestleden, is er ook elk jaar een auditie voor het orkest. De Orkestcoördinator zorgt dat die dag alles goed verloopt, houdt contact met de auditanten en zit samen met de dirigent en de concertmeester bij de audities. Tijdens de repetitie doet de Orkestcoördinator de bestuursmededelingen en zet hij/zij de limonade en de thee neer.

Lees verder

Website by Webroots